"Въображението е по-важно от знанието." - Алберт Айнщайн